program

program ogólny

– przed południem program w parafiach przyjmujących uczestników spotkania: modlitwa poranna, spotkania w małych grupach, okazja do poznania osób zaangażowanych w pomoc innym;

– około południa pielgrzymi gromadzą się w centrum miasta: gorąca herbata, modlitwa południowa w kościołach, spotkania tematyczne;

– następnie młodzi udają się w okolice Stadionu Olimpijskiego na kolację, a potem do Hali Stulecia i hal namiotowych znajdujących się w jej pobliżu na wieczorną modlitwę.

– do godziny 22:00 uczestnicy spotkania wracają do goszczących ich rodzin.