najczęstsze pytania

Najczęściej zadawane pytania

 

Czy parafia musi ściśle trzymać się liturgii zaproponowanej w programie spotkania?

 

W książeczce spotkania, która będzie dostępna dla wszystkich uczestników i parafialnych ekip przyjmujących pielgrzymów znajdować się będą wszystkie teksty modlitw oraz liturgia na wszystkie spotkania modlitewne w parafii. Znajdować się tam będą fragmenty czytań biblijnych, tekst modlitwy wiernych, śpiewy itd. 

Jest to nasza propozycja. Parafia goszcząca nie musi się jej sztywno trzymać. Natomiast z wielu powodów dobrze byłoby, aby wspólnota goszcząca skorzystała zaproponowanej przez Taizé liturgii. Każdy uczestnik otrzyma program w swoim języku i może się modlić z innymi bez konieczności tłumaczenia. Dzięki wcześniej przygotowanym tekstom pielgrzymi mogą pomóc tę modlitwę przeprowadzić. Zachęcamy do włączenia w organizację porannej modlitwy młodych, którzy przybędą do parafii. Wszystkie czytania i modlitwy można podzielić pomiędzy uczestników. Książeczka spotkania daje również szansę prowadzenia modlitwy osobom, które w tym nie mają dużego doświadczenia. 


Ile osób potrzeba zaangażować do pomocy w parafii goszczącej?

 

28 grudnia parafia powinna zostać przygotowana na przyjazd gości, których będzie mogła powitać i skierować do rodzin goszczących. Do przeprowadzenia programu porannego potrzebna jest osoba, która otworzy i przygotuje kościół lub pomieszczenie, w którym modlitwa będzie się odbywała i tę modlitwę poprowadzi. Jeśli parafia mogłaby wspomóc młodych, których ugości, od strony muzycznej, byłoby wspaniale. Gdyby w parafii nie można było znaleźć osób do pomocy w programie porannym, uczestnicy sami są gotowi poprowadzić modlitwę. 

W dniu 26 grudnia przybędzie około 1200 wolontariuszy, którzy zajmą się także pomocą w parafiach. Parafia goszcząca musiałaby w tym przypadku dać tylko klucz do pomieszczeń, gdzie będzie można przeprowadzić program poranny. Dodatkowo parafia goszcząca zajmuje się przygotowaniem powitania Nowego Roku. W tym czasie przynajmniej jedna osoba powinna być odpowiedzialna za koordynację wieczoru.

 

Kiedy parafia musi zdecydować, że będzie parafią goszczącą?

 

Parafia powinna zdecydować się przed jesienią /pod koniec lata/, czy chce zostać parafią goszczącą. Od września zespół przygotowujący spotkanie będzie odwiedzał parafie na terenie Wrocławia i okolic. Bardzo prosimy o informację czy wizyta wolontariuszy z Taizé będzie miłe widziana. Warto poczekać spotkanie informacyjne i dopiero po nim podjąć decyzję. Szczególnie jest to wskazane w przypadku decyzji odmownej.

Kto pokryje koszty ponoszone przez parafie goszczące?

 

Niestety Taizé nie jest w stanie pokryć tych kosztów, więc odpowiedzialność spoczywa na parafii.

 

W naszym kościele planowany jest inny od zaproponowanego przez Taizé program noworoczny. Co powinniśmy zrobić?


W programie spotkania przewidziana jest modlitwa o pokój 31 grudnia o godzinie 23.00, a następnie powitanie Nowego Roku („Święto Narodów”). Jednak w niektórych parafiach istnieje  tradycja noworocznych nabożeństw w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. 

Z reguły można połączyć  nabożeństwo w parafii z programem spotkania. Czas i liturgia spotkania nie muszą być ściśle przestrzegane. Naszą propozycję programu można dopasować do tego, co proponuje parafia.

 

Czy Wrocławianie będą mogli również uczestniczyć w programie spotkania?


Tak, jak najbardziej. Wszyscy mieszkańcy Wrocławia oraz tych miejscowości, które będą gościć młodych, będą mogli uczestniczyć w całym programie spotkania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, bez biletów wstępu oraz bez względu na wiek.

Gdzie zgłasza się parafia przyjmująca gości?


Bezpośrednio na adres: ul. Piastowska 1 we Wrocławiu lub przez formularz o nazwie: Deklaracja gościny na tej stronie internetowej w zakładce: kontakt.

Nasza wspólnota parafialna nie ma ani pomieszczeń, ani wystarczającej liczby ochotników, aby zorganizować „Święto Narodów” na Nowy Rok. Co wtedy?


Jeśli obchody Nowego Roku stanowią zbyt duże wyzwanie dla parafii goszczącej, to jest to świetna okazja do nawiązania współpracy z inną, sąsiednią parafią. Zazwyczaj już podczas trwania spotkania można poznać uczestników, którzy chętnie włączą się do pomocy.

Co zrobić, jeśli parafia nie znajdzie wystarczającej liczby rodzin goszczących?

 

W tej sytuacji bardzo prosimy o skontaktowanie się z naszym Centrum Przygotowań ADRES+email. Rodziny zgłaszają się do parafii lub bezpośrednio do punktu przygotowań, dlatego często okazuje się, że wiele wolnych miejsc gościny dla uczestników znajduje się dopiero w listopadzie lub w grudniu.

Czy parafia musi sama organizować tłumaczenia?


Każdy uczestnik otrzymuje na początku spotkania książeczkę, która zawiera wszystkie teksty w jego języku, dlatego tłumaczenie nie jest potrzebne.