Uczestnictwo

UCZESTNICY Z REGIONU
Dla osób mieszkających we Wrocławiu istnieją dwa sposoby uczestnictwa w spotkaniu:


Bycie gospodarzem: Mieszkańcy Wrocławia mają możliwość włączenia się w spotkanie poprzez przyjęcie i okazanie gościnności ludziom młodym przyjeżdżającym do ich miasta.   

Inną możliwością jest włączenie się w przygotowania w parafii np. przygotowanie przyjęcia na miejscu i udział w programie podczas spotkania.


Udział w programie spotkania: Wszystkie punkty programu spotkania są otwarte dla mieszkańców Wrocławia, bez względu na wiek czy wyznanie. Szczególnie gorąco zapraszamy na modlitwy w południe, spotkania tematyczne warsztaty i modlitwy wieczorne. Oficjalne zgłoszenie nie jest konieczne dla osób z regionu. Szczegóły odnośnie modlitwy wieczornej zostaną podane jesienią.